Održan prvi partnerski sastanak

Razvojna agencija Žepče (RAŽ) je bila domaćin prvog radnog sastanka svih partnera na projektu „competenceNET“ koji je s implementacijom počeo u lipnju 2017. godine. Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Tema prvog radnog sastanka je bila razrada detaljnog plana implementacije aktivnosti kao i dogovor oko podjele zaduženja između članova projektnog tima. Na sastanku je oformljen Upravni odbor projekta kojeg čini po jedan predstavnik partnerskih organizacija iz svake države.

Naglašena je važnost implementacije projekta u područjima u kojima je sveprisutniji odlazak mladih ljudi i pad poduzetničkih inicijativa. Centri za razvoj poslovnih kompetencija u Žepču, Podgorici, Starim Jankovcima i Tovarniku biti će jedinstveni po svom identitetu, idejama, inovacijama i timskom radu koji će osigurati visoku kvalitetu poslovanja i djelovanja prema korisnicima usluga, malim i srednjim poduzećima i početnicima u biznisu. Prezentirani su primjeri dobre prakse iz centara za razvoj kompetencija i inovativnosti iz okruženja sa kojima će se uspostaviti poslovna suradnja u budućem periodu, a planirana je i suradnja sa sveučilištima i naučnim institucijama iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Na sastanku su, osim članova projektnog tima, bili prisutni i načelnik Općine Žepče gdin. Mato Zovko, načelnik Općine Stari Jankovci gdin. Dragan Sudarević i direktorica RAŽ gđa. Branka Janko.

Projekt „competenceNET“ – “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“ implementira RAŽ, vodeći partner, sa partnerima Unija poslodavaca Crne Gore, i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Cilj projekta je unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti MSP-a.

Leave a Comment

Skip to content