Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave, lišća i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka

Općina Tovarnik obavještava sve mještane da dana 24.10.2019 na snagu stupa ; ” Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave, lišća i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka “.

Vrijeme odvoza lišća je navedeno u odluci.

Mole se mještani Općine Tovarnik da se pridržavaju ove Odluke kako bi se izbjegle eventualne nezgode.

 

 

 

odluka o spaljivanju lišća

Leave a Comment

Skip to content