ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA TROŠKOVA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA „PALČIĆ“ TOVARNIK ZA MJESEC SRPANJ 2023. GODINE

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (KLASA: 601-03/23-01/01, URBROJ: 2196-23-02-23-6 od 5. svibnja 2023. godine), oslobađaju se plaćanja cijene troška usluga dječjeg vrtića „Palčić“ Tovarnik roditelji djece koja pohađaju i koriste usluge DV „Palčić“ Tovarnik za cijeli mjesec srpanj 2023. godine.

Odluka o oslobađanju plaćanja za mjesec srpanj

Skip to content