Odluka o odabiru kandidatkinja – projekt Zaželi faza III

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 . – 2020. „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP. 02.1.1.16.0356 od 21. listopada 2022. godine te članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/22), a nakon provedenog Javnog poziva objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Tovarnik, Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstvo za odabir djelatnica iz ciljane skupine u sklopu projekta „ZAŽELI – Općina Tovarnik, faza III“ (dalje: Povjerenstvo) donosi,

 

O D L U K U

o odabiru kandidatkinja

 

Članak 1.

Temeljem Javnog poziva KLASA: 112-04/22-01/11, URBROJ: 2196-28-01-22-1 od 04. studenog 2022. godine, a objavljenog 16. studenog 2022. godine u svrhu prijema u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Tovarnik za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ ZAŽELI – Općina Tovarnik, faza III“, radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama, Povjerenstvo je na sjednici dana 28. studenog 2022. godine izabralo sljedeće kandidatkinje:

 

 

Redni broj Ime i prezime kandidatkinje Adresa stanovanja
01. GORDANA HEĆIMOVIĆ A.G. MATOŠA 20, TOVARNIK
02. VESNA ČELIĆ NIKOLE TESLE 1, TOVARNIK
03. ĐURĐICA OROS S.S. KRANJČEVIĆA 5A, TOVARNIK
04. IVANKA GRGIĆ VRLJEVAC 62, TOVARNIK
05. ANA ŠIMUNIĆ ANTE STARČEVIĆA 18, TOVARNIK
06. RUŽA IVEŠIĆ MARINKA PETRUŠIĆA 38, TOVARNIK
07. IVANKA BEBEK ZAGREBAČKA 18, TOVARNIK
08. BRANKA ŠUMIGA A.G. MATOŠA 32, TOVARNIK
09. MIRJANA POPOVIĆ J.B. JELAČIĆA 25, TOVARNIK
10. RUŽICA PROKOP KRALJA TOMISLAVA 7, TOVARNIK
11. JASNA KATIĆ V. IVANA BURIKA 29, TOVARNIK
12. LJUBICA KOLOMEJAC A.STEPINCA 6, TOVARNIK
13. IVANKA GRBEŠIĆ LJ. GAJA 2, TOVARNIK
14. MANDA KATIĆ VRLJEVAC 38, TOVARNIK
15. MIRA PAVLEŠEVIĆ LJ. GAJA 25 A, TOVARNIK
16. IVANKA TUTIŠ MARINKA MARIJANOVIĆA 20, TOVARNIK
17. JASMINKA IVANČEVIĆ SAJMIŠTE 16, TOVARNIK
18. IVANKA MATIJEVIĆ KRALJA TOMISLAVA 20, TOVARNIK
19. ZDENKA SVITLANOVIĆ J.J. STROSSMAYERA 6, ILAČA
20. MARIJA BLAŽIĆ MATIJE GUPCA 21, ILAČA
21. LJILJANA MALIN VLADIMIRA NAZORA 28, ILAČA
22. SLAVICA KOLAREVIĆ VLADIMIRA NAZORA 9, ILAČA
23. MIRJANA CERJAN STJEPANA RADIĆA 80, ILAČA
24. RUŽICA ASIĆ J.J. STROSSMAYERA 12, ILAČA
25. MIRJANA FILIĆ J.J. STROSSMAYERA 21, ILAČA

 

 

Članak 2.

 

Kandidatkinje iz članka 1. ove Odluke, odabrane su na temelju kriterija iz Javnog poziva koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje „ZAŽELI – program zapošljavanja žena, faza III“, broj poziva: UP. 02.1.1.16. pri čemu se vodilo računa o svim navedenim kriterijima:

  • nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom…)
  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
  • završena osnovna škola, srednja škola 3 godine ili srednja škola 4 godine

 

 

Članak 3.

Pozivaju se sve kandidatkinje iz članka 1. ove Odluke na potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, dana 30. studenog 2022. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općinske Vijećnice te se obavještavaju da je početak rada zakazan za dan 01. prosinca 2022. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim kandidatkinjama prijavljenim na Javni poziv te će se objaviti na Oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Tovarnik.

Općinski načelnik

Anđelko Dobročinac, dipl. ing.

Skip to content