Odluka o davanju stana u najam

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1) i članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/22), a na prijedlog Povjerenstva nadležnog za provođenje postupka dodjele stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik, Općinski načelnik Općine Tovarnik donosi:

ODLUKU
o davanju stana u najam

STAN broj 6, upisan na k.č.br. 1977 upisane u zk.ul.br. 2352 k.o. Tovarnik, Dvosoban stan br. 6 na drugom katu zgrade s lijeve strane gledajući od stubišta, koji se sastoji od: hodnika, dnevnog boravka, blagovaonice s kuhinjom, ostave, kupaonice, spavaće sobe i dvije lođe korisne površine 55,82 m² daje se u najam podnositelju zahtjeva – Matej Ćuk, Bana Jelačića 57, Tovarnik, OIB: 86677081586

STAN broj 5, upisan na k.č.br. 1977 upisane u zk.ul.br. 2352 k.o. Tovarnik, Dvosoban stan br. 5 na drugom katu zgrade s lijeve strane gledajući od stubišta, koji se sastoji od: hodnika, dnevnog boravka, blagovaonice s kuhinjom, ostave, kupaonice, spavaće sobe i dvije lođe korisne površine 55,87 m² daje se u najam podnositeljici zahtjeva – Željka Serafini, A.G. Matoša 52, Tovarnik, OIB: 57473449200.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Detaljnije o Odluci o davanju stana u najam, pogledajte u prilogu:

6 Odluka o davanju stana u najam

Skip to content