Obavijest zakupnicima poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik

Ovim putem podsjećamo zakupnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik i zakupnike neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa do 31.03.2023. za 2022. godinu.

Godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa podnosi se na obrascu koji je propisan Pravilnikom o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 104/22), a isti se nalazi u prilogu ovog teksta.

Navedeno izvješće molimo dostaviti e-mailom (racunovodstvo@opcina-tovarnik.hr) ili poštom/osobnom dostavom na adresu Općina Tovarnik, A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik.

Ukoliko zakupnik ima više proizvodno-tehnoloških cjelina u zakupu, godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa podnosi za svaku PTC zasebno.

Obrazac izvješća o ispunjavanju ciljeva GP-a

Skip to content