OBAVIJEST ZAKUPNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Ovim putem podsjećamo zakupnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Tovarnik i zakupnike neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik da su temeljem članka 8. stavka 2. Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Tovarnik i Ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik obvezni dostaviti izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa do 31.03.2024. za 2023. godinu.

Godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa podnosi se na obrascu koji je propisan Pravilnikom o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 104/22), a isti se nalazi u prilogu ovog teksta.

Navedeno izvješće molimo dostaviti e-mailom (poljoredar@opcina-tovarnik.hr) ili poštom/osobnom dostavom na adresu Općina Tovarnik, A.G. Matoša 2, 32249 Tovarnik.

Ukoliko zakupnik ima više proizvodno-tehnoloških cjelina u zakupu, godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa podnosi za svaku PTC zasebno.

Također, oni zakupnici koji su porezni obveznici dužni su uz navedeno izvješće priložiti i poreznu prijavu.

Obrazac izvješća o ispunjavanju ciljeva GP-a

Skip to content