OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Ovim putem obavještavamo poljoprivrednike s područja Općine Tovarnik, koji koriste državno poljoprivredno zemljište temeljem Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik, a nisu platili zakupninu za drugu godinu zakupa, da isto učine do 31. prosinca 2022. godine.

Ugovor o zakupu raskida se ako Zakupnik ne plati zakupninu do kraja prosinca tekuće godine, osim u slučaju više sile, ili drugih nepredviđenih okolnosti koje nisu krivnja Zakupnika.

Zakupnina se plaća kao zajednički prihod državnog proračuna, proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i proračuna jedinice lokalne samouprave i uplaćuje se u korist računa Općine Tovarnik, HR8810010051745964412, broj modela HR67, a u polje poziv na broj primatelja upisuje se OIB Zakupnika, s naznakom: „Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“.

Ispunjene uplatnice možete preuzeti u računovodstvu Općine Tovarnik.

Skip to content