Obavijest – Odluka o dodjeli stipendija

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018, pozivaju se studenti, u

petak 02. ožujka 2018. u 19 sati na potpisivanje ugovora u općinsku vijećnicu u Tovarniku.

Molimo da sa sobom ponesete kopiju žiro-računa i bjanko zadužnicu, na ime jednog od roditelja, na iznos do 10.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika.

KLASA: 604-04/18-01/01
URBROJ: 2188/12-03/01-18-4
Tovarnik, 21.02.2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković

 

PRILOZI

Odluka o dodjeli stipendije Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018

Leave a Comment

Skip to content