OBAVIJEST O POSTUPKU PRIJAVE ŠTETE PRILIKOM PROGLAŠENJA PRIRODNE NEPOGODE

Sukladno Odluci župana Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 920-09/23-01/07, URBROJ: 2196-07-23-2) od 21. srpnja 2023. godine, proglašena je prirodna nepogoda nastala uslijed olujnog i orkanskog vjetra.

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Tovarnik koji su oštećeni navedenom nepogodom da nastale štete uslijed olujnog i orkanskog vjetra, mogu prijaviti u općinskoj vijećnici Općine Tovarnik na obrascima u prilogu, najkasnije do 29. srpnja 2023. godine.

Molimo da ispravno i u potpunosti popunite PN obrazac za prijave štete od prirodne nepogode kako bi se podaci pravovremeno unijeli u Registar šteta.

Također, molimo mještane da ispune ostale izjave/obrasce koji su u prilogu te OBVEZNO dostave fotografije nastale štete te ostale potrebne dokumente. Prilikom dostave fotografija, potrebno je ispuniti Obrazac 1a kojim jamčite da su fotografije vjerodostojne i odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Objekti na kojima se prijavljuje nastala šteta, moraju biti legalizirani (potrebno priložiti dokaz: rješenje o izvedenom stanju ili građevinska dozvola).

Povjerenstvo za procjenu štete će po potrebi izaći na teren i procijeniti štetu.

Građani su dužni predočiti osobnu iskaznicu prilikom podnošenja zahtjeva.

Fotografije oštećenih kuća/infrastrukture/usjeva možete slati na mail: racunovodstvo@opcina-tovarnik.hr uz zahtjev ili na broj 098/905 2942.

Kada šaljete fotografije putem maila ili telefona, molimo da navedete ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva.

 

UPUTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli velike štete na poljoprivrednim kulturama koje se nalaze na području Općine Tovarnik, također mogu prijaviti štetu od prirodne nepogode u općinskoj vijećnici Općine Tovarnik najkasnije do 29. srpnja 2023. godine.

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Zahtjev za prijavu štete za štetu u poljoprivredi (usjevi)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana
  • Oštećenici su obvezni uz prijavu priložiti presliku „Tablicu iz Upisnika“ koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta koje su oštećene elementarnom nepogodom.

 

Obrazac-PN

Obrazac 1a

GOSPODARSKI OBJEKTI

POLJOPRIVREDNICI

IZJAVA

Skip to content