OBAVIJEST O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. godine, donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (NN 32/2024). Predmetnom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju i korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Detaljnije o uvjetima za ostvarivanje prava i visini jednokratnog novčanog primanja, pročitajte u prilogu.

Napomena: isplata jednokratnog novčanog primanja vrši se iz državnog proračuna, odnosno ove isplate nisu u nadležnosti Općine Tovarnik.

HZMO_isplata JNP_travanj_2024_dopis

Tiskanica-JNP-03-2024-Tiskanica-za-dostavu-podatka-o-visini-inozemne-mirovine-za-isplatu-JNP

Skip to content