O D L U K A O O D A B I R U – SANACIJA TEHNIČKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

U prilogu odluka o odabiru te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

odluka o odabiru

Skip to content