Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 17.07.2018., raspisuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad
u Područnom objektu Tovarnik

 

  • odgojitelj/ca

– 1 izvršitelj/ica

UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ, mrežnim stranicama, Grada Iloka, Općine Tovarnik, te mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Natječaj je otvoren od 19.07.2018. – 26.07.2018.
Prijavi treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.

Leave a Comment

Skip to content