Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 24. siječnja 2019. objavom u javnom glasilu (Glas Slavonije), oglasnoj ploči Općine Tovarnik te na službenoj Internet stranici Općine.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik, s popratnom dokumentacijom, može se od 24. siječnja do 8. veljače 2019. izvršiti radnim danomod 10:30 – 13:30 sati, te 8. veljače 2019. u vremenu od 7:30 do 9:30 sati, u vijećnici u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka Javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Tovarnik u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik moraju biti čitko napisani, i uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Općinu Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik, zaključno sa 8. veljače 2019. do 9:30 sati.

 

Načelnica Općine Tovarnik

Ruža Veselčić Šijaković, oec.

PRILOZI

1. Prijedlog Programa raspolaganja DPZ

Obrazac za prigovor na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

PRILOG 1, Popis svih k.č.

PRILOG 2, površine određene za zakup

PRILOG 3, površine određene za prodaju

PRILOG 4, površine određene za povrat

PRIVOLA za korištenje osobnih podataka

Leave a Comment

Skip to content