JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

U prilogu ovoga teksta nalazi se Javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “Zaželi IV – prevencija institucionalizacije” u kojemu su navedeni uvjeti koje pripadnici ciljne skupine moraju zadovoljiti kako bi stekli pravo sudjelovanja.

Popunjavanjem obrasca, koji se također nalazi u prilogu ovog teksta, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine, koji zadovoljavaju navedene uvjete iz predmetnog poziva, mogu se javiti osobno u ured „Zaželi“ (Tovarnik, A. G. Matoša 14).

Ispunjene i potpisane obrasce, koji se nalaze u prilogu teksta, potrebno je dostaviti u ured „Zaželi“  (osobno, poštom ili poslati e-mailom na: katica.zazeli@outlook.com)

 do 24. travnja u 12,00 sati.

Za sve dodatne informacije, obratite se na sljedeće kontakte:

  •  098 965 32 81 – Katica Matić, administrativni voditelj projekta Zaželi – Brinemo o vama!
  • 098 530 872  – Ana Kuveždić, operativni voditelj projekta Zaželi – Brinemo o vama!

1. JAVNI POZIV za iskaz interesa ZAŽELI IV

Izjava

Pristupnica za korisnike

Skip to content