Izvješće o provedenom postupku prijma službenika u službu Općine Tovarnik za radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRIJMA SLUŽBENIKA U SLUŽBU OPĆINE TOVARNIK – JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK NA ODREĐENO VRIJEME PUTEM OGLASA OD 04.11.2022. za radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III

Do isteka roka za dostavu prijava pristiglo je 2 prijave. Nakon isteka roka nije pristigla niti jedna prijava.
• Sve pristigle prijave ( 2 prijave ) su pravodobne i potpune.
• Testiranje se održalo u prostorijama Općine Tovarnik dana 22.11.2022. godine u 13:00h.
• Testiranje se sastojalo od pisanog djela ( deset pitanja ) i razgovora.
• Na pisano testiranje su došla oba pozvana kandidata te su pristupila testiranju.
• Kandidatkinja Ana Kuveždić je na pisanom dijelu testiranja ostvarila 9/10 bodova te je pristupila usmenom intervjuu koji je ocjenjen od svih članova povjerenstva sa 9/10 bodova.
• Kandidatkinja Anica Dragičević je na pisanom dijelu testiranja ostvarila 8/10 bodova te je pristupila usmenom intervjuu koji je ocijenjen od svih članova povjerenstva sa 7/10 bodova.

Temeljem naprijed navedenog utvrđuje se konačna rang lista prema ostvarenom broju bodova:
o Ana Kuveždić – 18 bodova
o Anica Dragičević – 15 bodova

Obzirom na navedeno, predlažemo kandidatkinju Anu Kuveždić za prijam u službu Općine Tovarnik na radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III.

Članovi povjerenstva za provedbu oglasa:
Mario Adamović________________________________________
Ivana Katalenić_________________________________________
Tomislav Kuveždić______________________________________

Izvješće o provedenom postupku – asistent

Skip to content