Eko-flor obavijest mještanima

Poštovani,

 

Obavještavamo vas da smo našim korisnicima ispostavili uplatnice za odvoz miješanog komunalnog otpada za period od 08. – 12. mjeseca 2020. godine na kojima je obračunat iznos cijene minimalne javne usluge (fiksni dio) te naknada za dva (2) pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio), ovisno o volumenu zaduženog spremnika.

 

Nakon proteka navedenog perioda izvršiti će se obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada prilikom čega će se korisnicima dostaviti odgovarajuća podatkovna evidencija pražnjenja spremnika u istom razdoblju.

 

Molimo vas za uvažavanje naprijed navedenog dok vam za ostala pitanja stojimo na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

 

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Zdenko Komorčec

 

Sjedište tvrtke:

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje
( tel: + 385 (049) 587 810
7 fax: + 385 (049) 587 849
* e-mail: zdenko.komorcec@eko-flor.hr

{ web: www.eko-flor.hr

Leave a Comment

Skip to content