Službene obavijesti

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/05 URBROJ: 2196-28-03-22-6 Tovarnik, 26.05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme  o b j …

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/04 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26. 05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje referenta za proračun i financije  na određeno …

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22 ) načelnik Općine Tovarnik, dana 23.05.2022.  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK   Pozivaju se svi zainteresirani građani koji imaju u (su)vlasništvu neizgrađeno građevinsko zemljište …

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK Read More »

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Nakon pregleda i ocjene ponuda na natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog  zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, povjerenstvo je utvrdilo rang listu za svaku  PTC ( od 1 do 7 ) za koju je bio raspisan natječaj. Prijedlog odluke, zajedno sa utvrđenim rang listama i zapisnikom o pregledu i ocjeni,  će se uputiti …

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika U  Jedinstveni upravni odjel,  …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog zamjene odsutnog namještenika (bolovanje) …

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA

Dana 03.05.2022. Općina Tovarnik objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-REKONSTRUKCIJA  JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA  evidencijski broj :  JN- 30/22. Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika do 18. svibnja 2022. do 15 h Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod teksta. Poziv na dostavu …

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA Read More »

POZIV NA JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH

Povjerenstvo za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta  koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH poziva sve zainteresirane građane da nazoče  JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH    koje će se održati 9.5.2022. ( ponedjeljak ) u 18:00 h, u općinskoj vijećnici …

POZIV NA JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH Read More »

Skip to content