SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Dana 17.2.20221 Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja Odluka koje su u nadležnosti Općinskog vijeća a koje možete vidjeti u nastavku.

Pozivamo sve građane Općine Tovarnik da se uključe u javno savjetovanje u vezi donošenja  navedenih odluka te da daju svoje, prijedloge, primjedbe i komentare i to do 21.02.2022.

Na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr
Adresu: Općina Tovarnik, A. G. Matoš 2, 32249 Tovarnik

Skip to content