REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Nakon pregleda i ocjene ponuda na natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog  zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, povjerenstvo je utvrdilo rang listu za svaku  PTC ( od 1 do 7 ) za koju je bio raspisan natječaj.

Prijedlog odluke, zajedno sa utvrđenim rang listama i zapisnikom o pregledu i ocjeni,  će se uputiti Općinskom  vijeću Općine Tovarnik radi donošenja konačne Odluke. 

PTC 1

PTC 2

PTC 3

PTC 4

PTC 5

PTC 6

PTC 7

Skip to content