PROVEDBA PROJEKTA ZAŽELI

 

Dana, 11. prosinca 2019. godine, u prostorijama ureda Zaželi –  Općina Tovarnik, održan je 4. Radni sastanak s partnerima u projektu ( CZSS Vukovar, HZZ Vukovar) po predviđenim stavkama iz projektnog ugovora, koji obvezuje korisnika i partnere, o održavanju 5 radnih sastanaka u tijeku provedbe projekta.

Provedba projekta se vrši u sklopu operativnog programa“ Učinkoviti ljudski potencijali“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.

Projekt Zaželi – Općina Tovarnik ( korisnik: općina Tovarnik, partneri u projektu: Hrvatski Zavod za zapošljavanje Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar )  financira se 100 %  iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti projekta: 3.915.450,00 kn u razdoblju od 01.12.2017. – 31.05.2020. Projekt se provodi u naselju Tovarnik i Ilača, pomoć starijim i nemoćnim osobama ( 160 osoba) koju pružaju 25 zaposlenica s područja općine, koje također pripadaju ciljnoj skupini nezaposlenih žena (po projektnom Ugovoru ).

Ciljevi operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je doprinos rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Provedba projekta Zaželi uključuje primarni cilj: uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika kao i njihovo socijalno uključivanje. Očekivani rezultati nakon provedbe projekta su stečene vještine i edukacija za potrebe daljnjeg uključivanja na tržište rada.

Do kraja provedbe projekta predviđena je i tromjesečna edukacija za zaposlene žene, također financirano iz proračuna projekta,  uz sugestije partnera u projektu HZZ-a o odabiru zanimanja osposobljavanja, te organiziranje javne tribine sa predstavljanjem rezultata projekta.

Sukladno tomu, na sastanku se razgovaralo o mogućem odabiru zanimanja za svaku zaposlenu ženu ( za što je po proračunu projekta predviđeno 125.000,00 kn), te način održavanja edukacije.

Također, zbog velikog interesa svih sudionika u projektu Zaželi, nezaobilazna tema je bila i mogućnost nastavka ovoga ili sličnih projekata na području naše općine.

Za više informacija o operativnim programima iz kojega je financiran projekt, na : www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba projekta Zaželi – Općina Tovarnik: Katica Matić , tel: 091 611 30 77

Leave a Comment

Skip to content