PROVEDBA PROJEKTA “ZAŽELI” NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Na području Općine Tovarnik, aktivno se provodi program projekta Zaželi, (financiranog iz ESF EU, preko Ministarstva rada i socijalne skrbi) , koji je Općina Tovarnik započela potpisanim ugovorom od 01.12.2017. godine.

Od 01.02.2018. godine, 25 zaposlenica projekta Zaželi, započele su s redovitim posjećivanjem korisnika, te se kroz proteklu godinu dana dokazala velika važnost postojanja ovoga projekta. U okviru ovoga razdoblja, a shodno vrijednosti ugovorenog iznosa javne nabave, korisnicima se redovito mjesečno isporučuju ( projektom predviđene) higijenske potrepštine.

Također, zbog povoljnog odabira ponuditelja za isporuku higijenskih potrepština, stvorena je mogućnost povećanja broja korisnika, s predviđenih 140 na 163 korisnika, u oba naselja Općine ( Tovarnik i Ilača ).

Tijekom proteklih mjeseci realizirane su sve stavke projektnog proračuna, koje su navedene u okviru vremenskog plana provedbe:

  • zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju
  • upisivanje korisnika na području Općine Tovarnik
  • održavanje javne tribine ( predstavljanje projekta)
  • nabava bicikala za 25 zaposlenih žena
  • nabava promo materijala
  • provođenje postupka javne nabave
  • redovna isporuka higijenskih potrepština
  • radni sastanci uz redovnu komunikaciju s partnerima u projektu (HZZ, CZSS Vukovar).

Plan projekta uključuje i edukaciju zaposlenih žena i to na kraju projektnog razdoblja, koja bi trebala započeti u veljači 2020. godine, a završiti s danom završetka provedbe projekta, 31.05.2020.

Uz redovnu komunikaciju s korisnicima, kao i kroz iskazano zadovoljstvo zaposlenih žena, provođenje projekta Zaželi je postiglo veliku važnost za stanovnike Općine Tovarnik, te kroz uspješnost provođenja i značenja, program projekta će se nastaviti kvalitetno provoditi do završetka ugovora.

Kako je važnost provedbe ovakvih projekata prepoznata kao velika potreba, te u budućnosti još i veća, zajednička želja kako korisnika, tako i zaposlenih žena jeste ista: da se ovakvi projekti provode kontinuirano, iz jednog ugovora u drugi, kako bi značaj provedbe bio potpun.

Leave a Comment

Skip to content