Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 021-05/17-03/29, URBROJ: 2188/12-04-17-1 od dana 30. lipnja 2017. godine te sukladno članku 2. Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 022-05/18-03/30, URBROJ: 2188/12-03/01-14-1 od dana 04. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Tovarnik dana 26.09.2022. donio je ODLUKU o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj: JN-41/22, KLASA: 406-02/22-01/9, URBROJ: 2196-28-03-22-1

Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Tovarnik

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude.

 

 

 

Poziv-na-dostavu-ponuda

Ponudbeni troškovnik

Skip to content