POZIV MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA NA OBVEZNE EDUKACIJE I EDUKACIJE ZA EKO SHEME

Ovim putem pozivamo sve poljoprivrednike na obvezne edukacije za eko sheme te mlade poljoprivrednike na obvezne edukacije koje će održati Marijeta Jurković, mag.ing.agr.,pred. kao ovlašteni agronom pri Hrvatskoj agronomskoj komori.
Sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, završena izobrazba korisnika preduvjet je za isplatu potpora.
Edukacije su besplatne, a prijave se vrše putem telefona: 091/911 6568 ili maila: project.consulting.vu@gmail.com.
Sve informacije o predmetnim edukacijama možete dobiti na navedenim kontaktima.
Skip to content