OGLAS ZA POSAO KOMUNALNOG DJELATNIKA 2023.-POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e:

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog djelatnika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

 

  1. Kristijan Omašić, Marinka Petrušića 13, Tovarnik, prijava zaprimljena 13.03.2023. pravodobno, prijava ne sadrži sve tražene dokumente –potpuna je,
  2. Jasmin Balaško, Vrljevac 29 , Tovarnik-prijava zaprimljena 13.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  3. Katarina Marjanović ,Matije Antuna Reljkovića 3 , Ilača- prijava zaprimljena 13.03.2023 .-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente –potpuna je,
  4. Pavao Mario Baličević, J.J. Strossmayera 2a, Ilača- prijava zaprimljena 14.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  5. Damir Čartolovni, B. Bušića 4, Tovarnik- prijava zaprimljena 15.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  6. Tomislav Lukić, Hercegovačka 7, Tovarnik-prijava je zaprimljena 15.03.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  7. Nikola Čaglić, Bana Jelačića 36, Tovarnik – prijava je zaprimljena 15.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente- potpuna je
  8. Nikola Lukić , Hercegovačka 7, Tovarnik- prijava zaprimljena 15.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente –potpuna je
  9. Adam Brlić, J.Strossmayera 32B -prijava zaprimljena 16.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  10. Zlatko Hajošević, V. Nazora 57, Ilača-prijava je zaprimljena 16.03.2023.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 27.03. 2023. godine ( ponedjeljak ) u 10:00 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  7. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

IZVORI ZA  PRIPREMU ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSBNOSTI- SKRIPTA-MOTORNI TRIMERI skripta-motorni trimeri

Skip to content