ODRŽANE INFORMATIVNO-EDUKATIVNE RADIONICE

Općina Tovarnik provodeći projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik” želi uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada.
Ono najvažnije što se projektom želi postići je i promijeniti percepcija stanovništva o vlastitoj ulozi u sustavu gospodarenja otpadom i dosadašnje navike po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a to je moguće samo sustavnom edukacijom lokalnog stanovništva te kontinuiranom promidžbom svih elemenata održivog gospodarenja otpadom.
Shodno tome, Općina Tovarnik je održala tri informativno-edukativne radionice od 21. do 23. listopada 2020. godine. Na održanim radionica stanovništvo Općine Tovarnik je imalo priliku pitati sve što ih zanima o reciklažnom dvorištu, a ponajviše saznati što to ono u biti i je.
Radionice su organizirane u sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik” koji je financiran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Skip to content