ODOBREN PROJEKT

Općini Tovarnik dodijeljena financijska potpora u iznosu 220.000,00 kuna kroz Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini koji je potpisan sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade.

Financijska sredstva su dodijeljena sukladno prijavi na objavljeni Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I. – IV. skupine, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Dodijeljena potpora će se koristiti za izdatke za radnike te prehranu djece, a sve s ciljem omogućavanja socijalne sigurnosti obitelji s djecom, stvaranja pozitivnog okruženja za obiteljski život i poticanja mladih obitelji na ostanak na ovom području.

Skip to content