ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik od 3.2.2020.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 ) (nastavku teksta: Zakon ) te članka 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/13, 14/13, 1/18, 6/18, 3/20 ), Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na prijedlog povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2020. d o n o s i

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA
na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik od 3.2.2020.

 

PRILOZI

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

REKAPITULACIJA

Tablica 1, Povjerenstvo

Leave a Comment

Skip to content