ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju čl. 3. i čl. 4. Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/22),Općinsko vijeće Općine Tovarnik je na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Tovarnik.

Predmetnom odlukom, zakupnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Tovarnik, koji su zahvaćeni posljedicama afričke svinjske kuge i posljedicama prirodnih nepogoda, oslobađaju se plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Tovarnik za razdoblje korištenja od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. u cijelosti u dijelu koji je prihod proračuna općine Tovarnik, u iznosu od 65%.

Odluka o oslobađanju zakupnine

Skip to content