OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 28/43), Općina Tovarnik je pripremila Anekse o revalorizaciji naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Tovarnik.

Revalorizacija zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, provodi se u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja.

Ovim putem pozivamo sve zakupnike državnog poljoprivrednog zemljišta da, što je prije moguće, odu kod javnog bilježnika Bore Arambašića, Ul. I. G. Kovačića 2, u Vukovaru kako bi ovjerili predmetne Anekse te preuzeli svoj primjerak istog.

Nakon što svi Aneksi budu ovjereni, obračunat ćemo zakupninu za 2023. godinu te dostaviti uplatnice.

Skip to content