OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima :

 • 18. – 19.09.2023 – Tovarnik
 • 20.09.2023 – Ilača
 • u  vremenu od 08,00h  do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

 

Provođenje deratizacije temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 ).

Deratizacija će se obavljati preparatima:

 1. Pestrix žitni mamac (brodifacoum 0,025%)
 • tvrtke – Pestrid d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109
 • Cas: 56073-10-0; Klasa: UP/I-543-04/20-12/14, Urbroj: 534-04-3-1/3-20-2
 • Proizvedeno : 07.03.2023, rok trajanja 2godine
 • preparat je antikoagulant druge generacije. antidot je vitamin K 1
 1. Ratimor meki mamac (bromadiolon 0,005%)
 • Tvrtke – Unichem Agro d.o.o., Donja Bistra, Krapinska ulica 64
 • Cas: 28772-56-7, Klasa: UP/I-543-04/19-12/42; Urbroj: 534-07-1/6-19-2
 • Proizvedeno: 14.10.2022, rok trajanja 2godine
 • Prepearat je antikoagulant druge generacije, antidot vitamin K1
Skip to content