Obavijest o provođenju 5. larvicidnog tretmana komaraca

Temeljem Ugovora o dezinsekciji komaraca na području  Općine Tovarnik  obavještavamo Vas o provođenju 5. larvicidnog tretmana komaraca u kanalima I retencijama vode dana  29.srpnja 2022.godine u vremenu od 8,30h – 13,30h na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca

 

Larvicidni tretman ćemo provoditi preparatima :

  • Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) – tekući larvicid
  • Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%)  – larvicid u obliku tableta

                – distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb

                – proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:

  • Dejan Pajkanović, sanit.ing.- , kontakt osoba – tel . 099/2160-622
  • Sanja Stepanović, sanit.tehn.

Obavijest o tretiranju poslali smo

  • Zavodu za javno zdravstvo,
  • Sanitarnoj inspekciji
  • Gradu Vukovaru

 

 

 

                                                                                                                              Rukovoditelj DDD službe

  1. Ivana Penava, dipl.sanit.ing
Skip to content