OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA ODRŽAVANJU UZEMLJENJA DALEKOVODA 20 kV

Ovim putem vas obavještavamo da će Elektra Vinkovci od 21.02 do 31.12.2024. godine vršiti radove na održavanju uzemljivača iskopom i polaganjem novih uzemljivačkih traka na postojećim dalekovodima 20 kV na području općina Tovarnik i Lovas. Popravci uzemljenja nužni su radi osiguranja sigurnosti za ljude i samog rada dalekovoda na navedenom području.
Ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista će po zahtjevu za nadoknadom vlasnika katastarske čestice, biti nadoknađena.
Skip to content