JAVNI RADOVI-OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za 2022. god., Načelnik Općine Tovarnik r a s p i s u j e

 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA –

 REVITALIZIRAJMO I UREDIMO NAŠU OPĆINU

 

 1. NAZIV RADNOG MJESTA: radnik/ca na uređenju okoliša
 2. BROJ RADNIKA : 2 ( m/ž )
 3. TRAJANJE PROGRAMA: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
 4. MJESTO RADA: Općina Tovarnik ( Tovarnik i Ilača )
 5. OPIS POSLOVA: revitalizacija i uređenje javnih površina
 6. CILJANE SKUPINE KOJE IMAJU PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMU JAVNOG RADA:

6.1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

6.2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.

6.3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

 

VIŠE INFORMACIJA NA https://mjere.hr/katalog-mjera/javni rad/?utm_source=wizard&utm_medium=button

 

                   7. DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 • Potpisana zamolba
 • Životopis
 • Kopija osobne iskaznice
 • Dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta iz točke 6. ovoga Oglasa

 

8. Pisane prijave se zaprimaju od 11. do 19. travnja 2022. god. na adresu OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK, s naznakom „OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE-JAVNI RAD 2022.“

 

 

 

NAČELNIK  OPĆINE  TOVARNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing

 

Skip to content