ikatalenic

Obavijest o prigodnim uskrsnim poklonima za 2023. godinu

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Tovarnik o dodjeli prigodnih uskrsnih poklona korisnicima kako slijedi: Umirovljenici s mirovinom do 200,00 eura – uskrsni poklon u iznosu od 40,00 eura, Umirovljenici s mirovinom od 200,00 do 400,00 eura – uskrsni poklon u iznosu od 20,00 eura, Starije osobe bez primanja – uskrsni poklon u iznosu od 40,00 […]

Obavijest o prigodnim uskrsnim poklonima za 2023. godinu Read More »

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Tovarnik za 2022. god.

Na temelju članka 11. stavak 3.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19, 98/19) Načelnik  Općine Tovarnik objavljuje izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Tovarnik za 2022. godinu. Detaljnije o predmetnom

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću Općine Tovarnik za 2022. god. Read More »

Obavijest zakupnicima poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik

Ovim putem podsjećamo zakupnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik i zakupnike neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa do 31.03.2023. za 2022. godinu. Godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog

Obavijest zakupnicima poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik Read More »

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Temeljem čl. 5. Odluke o stipendijama Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 30 /22 ), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Tovarnik raspisuje: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. Pozivaju se svi redovni studenti preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, od prve do posljednje godine studija,

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. Read More »

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Ovim putem obavještavamo poljoprivrednike s područja Općine Tovarnik, koji koriste državno poljoprivredno zemljište temeljem Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik, a nisu platili zakupninu za drugu godinu zakupa, da isto učine do 31. prosinca 2022. godine. Ugovor o zakupu raskida se ako Zakupnik ne plati zakupninu do kraja prosinca

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

Poziv na edukaciju o pružanju usluga iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša

Pozivaju se zainteresirani mještani Općine Tovarnik na edukaciju o pružanju usluga iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša koja će se održati 13. prosinca 2022. godine, u 13:00 sati, u prostoru Vile Tovarnik. Edukaciju organizira tvrtka Eko menadžment d.o.o. za zaštitu okoliša u suradnji s Općinom Tovarnik. U okviru edukacijskih aktivnosti, planirano je održavanje javne

Poziv na edukaciju o pružanju usluga iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša Read More »

Odluka o davanju stana u najam

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1) i članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/22),

Odluka o davanju stana u najam Read More »

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1), Povjerenstvo nadležno za provođenje postupka dodjele stanova u najama u vlasništvu Općine

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »

Skip to content