Društvene vijesti

Obavijest studentima – VAŽNO !

Obavijest studentima koji su upisali akademsku godinu 2020./2021. , a koji su ostvarili stipendiju za 2019./2020. godinu, da u što kračem roku dostave u Općinu Tovarnik, potvrdu o upisu u akademsku godinu 2020./2021. u kojoj je vidiljivo da nisu upisali ponavljačku godinu i da prvi puta upisuju tu godinu. Original zadužnice dostaviti će Vam se

Obavijest studentima – VAŽNO ! Read More »

Skip to content