Postavljanje zabavnog parka 30.09 i 01.10. 2022. godine

Općina Tovarnik obavještava sve osobe koji se bave zabavnim parkovima za djecu da svoje prijave dostave putem e-mail adrese: komunalni@opcina-tovarnik.hr

 

Podatci koji se dostavljaju:
Naziv pravne osobe

Ime i prezime odgovorne osobe

Oib pravne osobe

Kontakt telefon

Skip to content