Sustavno rješavanje vodoopskrbe i odvodnje u četiri općine

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) danas su potpisana dva ugovora.  Ugovor za usluge izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Aglomeracije Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja potpisali su direktor VVK Mario Komšić i direktor tvrtke Provod – inženýrská společnost iz grada Ústi nad Labem u Češkoj Petr Plichta. Tvrtka Provod vodeći je član zajednice izvršitelja u kojoj su još tvrtke Hidro-expert d.o.o. Rijeka i Hidrotech d.o.o. Rijeka. Potpisan je i Ugovor o sufinanciranju izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi s općinama Stari Jankovci, Nijemci, Vrbanja i Tovarnik, a potpisali su ga direktor VVK Mario Komšić i načelnici općina Dragan Sudarević, Vjekoslav Belajević, Velimir Redl i Anđelko Dobročinac.

Aglomeracija Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja novi je projekt Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije kojom se želi stvoriti učinkoviti i sveobuhvatni sustav za pružanje vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području ove četiri općine. Kako bi se to postiglo, odabrani ponuditelj treba predložiti rješenje koje će biti najisplativije u ekonomskom vijeku korištenja građevina i za koji je razumno očekivati da će biti prihvaćen za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda EU. Ovim projektom želi se postići usklađenje s Planom provedbe vodnokomunalnih direktiva, odnosno Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina, a samim tim i postizanje odgovarajuće zaštite okoliša.

Danas potpisani ugovor predviđa izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izradu elaborata, aplikacijski paket, tehno-ekonomsku analizu odabira materijala, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, izradu idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje te idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe kao i izradu dokumentacije o nabavi za radove, usluge i robu.

„Za dvije godine, koliki je rok za izradu dokumentacije, nadam se da ćemo biti spremni za kandidiranje, a zatim i za financiranje ovog značajnog projekta iz Kohezijskog fonda EU. Projekt je značajan za općine Stari Jankovci, Nijemci, Vrbanja i Tovarnik jer će na jedan kvalitetan i dugoročan način riješiti pitanje vodoopskrbe i odvodnje u čak 18 naselja u ove 4 općine. Sva ta naselja dobit će novi sustav odvodnje te će im biti rekonstruirana vodovodna mreža. Ukupno će biti projektirano 215 kn novog sustava odvodnje i 132 km vodovodne mreže predviđene za rekonstrukciju. Za nas u VVK važno je da imamo uređenu mrežu vodoopskrbe i odvodnje jer tako dobivamo kvalitetan i stabilan sustav s manje kvarova, a i korisnici dobivaju sigurnost u isporuci vode“, rekao je direktor VVK Mario Komšić i zahvalio Hrvatskim vodama i općinama koje su prepoznale važnost ovog projekta i osigurale sredstva za izradu dokumentacije.

U okviru Aglomeracije Novi Jankovci planirano je projektiranje novog sustava odvodnje u dužini od 42,7 km i projektiranje rekonstrukcije vode u dužini od 28 km, u okviru Aglomeracija Nijemci, koja obuhvaća i općinu Tovarnik, planirano je projektiranje novog sustava odvodnje u dužini od 120,2 km te projektiranje rekonstrukcije vode u dužini od 76,9 km dok je u okviru Aglomeracije Vrbanja planirano projektiranje novog sustava odvodnje u dužini od 53 km i projektiranje rekonstrukcije vode u dužini od 27 km.

Vrijednost ugovorenih radova za izradu dokumentacije je 16,9 milijuna kuna (bez PDV-a), a rok za dovršetak izrade 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Izradu s 85 posto financiraju Hrvatske vode, a s 15 posto jedinice lokalne samouprave. Općina Stari Jankovci sudjeluje s 4,17 posto, Općina Nijemci s 4,53 posto, Općina Vrbanja s 3,63 posto, a Općina Tovarnik s 2,67 posto.

 

Skip to content