Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2022. GODINU

Obaviještavamo sve zainteresirane građane da je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. ( link na savjetovanje ). Pozivamo sve građane Općine Tovarnik da se uključe u javno savjetovanje u vezi donošenja proračuna Općine Tovarnik za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god. te na propisanom obrascu daju svoje, prijedloge, primjedbe i komentare.
Savjetovanje s javnošću od 15.11. do 14.12. 2021. Sudjelovati u savjetovanju možete putem obrasca za savjetovanje, koji ćete popuniti i dostaviti:
Na e-mail: opcinatovarnik@gmail.com
Adresu: Općina Tovarnik, A. G. Matoš 2, 32249 Tovarnik

Skip to content