Bankarske usluge za poslovne subjekte u PU 32249 Tovarnik

Bankarske usluge za poslovne subjekte u našem poštanskom uredu

 

U poštanskom uredu  32249 Tovarnik, Bana Jelačića 1,  u našoj općini Tovarnik poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

 

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa (za račune koje izdaje naša općina/grad/komunalna tvrtka (navesti ako se računi plaćaju bez naknade) te određene izdavatelje poput HEPa, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći bez naknade za uslugu platnog prometa), zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa. U 55 poštanskih ureda u svim županijama korisnici mogu zamijeniti i svoje kriptovalute, a uvođenjem digitalnog plaćanja putem KEKS Pay aplikacije, pošta potvrđuje svoj položaj kao jedan od lidera u digitalnoj transformaciji.

 

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena Banka u pošti.

Skip to content