Novosti

POTICANJE UZGOJA CRNE SLAVONSKE PASMINE SVINJE TE PASMINE LANDRAS U OPĆINI TOVARNIK

Petak, 26.09.2014
Općina Tovarnik objavljuje poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2014. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu PROGRAMA POVEĆANJA UZGOJA CRNE SLAVONSKE PASMINE SVINJA TE PASMINE LANDRAS na poljoprivrednim gospodarstvima Općine TovarnikIlača: Otkriven spomenik žrtvama velikosrpske agresije

Četvrtak, 25.09.2014
Na 23. obljetnicu okupacije i stradanja srijemskog mjesta Ilača otkriveno je spomen-obilježje s imenima 26 poginulih mještana u Domovinskom ratu.


POZIV NA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Petak, 19.09.2014
KLASA: 021-05/14-02/04 URBROJ:2188/12-04-14-1 Tovarnik, 18.9.2014. Temeljem čl. 33. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13, 14/13 ) i čl. 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13 ),


ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE TOVARNIK

Utorak, 09.09.2014
Temeljem čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/13, 14/13 ), Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 5.9.2014., d o n o s i ODLUKU O NAKNADI TROŠKOVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE TOVARNIK