Novosti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ponedjeljak, 23.02.2015
Temeljem članka 6. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 022-05/14-05/01, URBROJ: 2188/12-03/01-14-1 od 13. siječnja 2014.godine,Općina Tovarnik, u svojstvu Naručitelja, za predmet nabave:izvođenje radova na sanaciji divljeg odlagališta "Pašnjak", pozivamo vas da najkasnije do 06. ožujka 2015. godine do 10:00 sati dostavite ponudu sukladno Pozivu za dostavu ponuda.


IZVJEŠĆE ZA MEDIJE

Ponedjeljak, 09.02.2015
U srijedu 04.02.2015. u vijećnici Općine Tovarnik potpisani su ugovori između Općine Tovarnik i korisnika koji su prošli na natječaju Energetske obnove obiteljskih kuća između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovotosti i Općine Tovarnik.


OBAVIJEST O PODNESENOM VALJANOM ZAHTJEVU ZA PRODAJU IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Ponedjeljak, 09.02.2015
Na temelju odredbe članka 5. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje


Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2015. godinu

Ponedjeljak, 09.02.2015
Na temelju članka 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09) i članka 49. Statuta Općine Tovarnik („Službeni Vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13, 14/13 ) Načelnica Općine Tovarnik dana 19. siječnja 2015. d o n o s i ...


OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Četvrtak, 05.02.2015
Pozivamo sve poljoprivrednike koji su se prijavili u Općinu Tovarnik da žele polagati ispit o održivoj uporabi pesticida, kao i one koji se još nisu prijavili da dođu u općinsku vijećnicu dana 11.02.2015. godine ( srijeda ) u vremenu od 8:00 do 13:00 h.