NovostiJAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje polaganja tečaja za rukovatelja motornom pilom

Petak, 21.04.2017
Pozivamo sve mještane općine, vlasnike OPG-a ili njihove članove, koji su polagali tečaj za rukovatelja motornom pilom, da se prijave na Javni poziv radi sufinanciranja istog. Sufinancira se u maksimalnom iznosu od 500,00 kn po jednom OPG-u, za jednog člana OPG-a.


ANALIZA VODE U OPĆINI TOVARNIK

Utorak, 18.04.2017
Načelnica Općine Tovarnik je od Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije naručila anlizu vode za piće u naseljima Tovarnik i ilača. Rezultati analize pokazali su da je voda za piće u Tovarniku i Ilači potpuno ispravna. Rezultate analize preuzmite u nastavku.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA BICIKLISTIČKU STAZU ILAČA-TOVARNIK

Utorak, 18.04.2017
Dana 18. 4. 2017. načelnica Općine Tovarnik objavljuje poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za gradnju biciklističke staze Ilača-Tovarnik uz državnu cestu D46 ( južna strana ), širine 2 metra a dužine cca 3500 metara