Novosti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Četvrtak, 21.01.2016
Pozivaju se svi redovni studenti preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, od prve do posljednje godine studija, s prebivalištem na području Općine Tovarnik, a koji već ne primaju stipendiju iz drugih izvora, te koji nisu ponavljači godine za koju podnose zahtjev za stipendiju


IZVJEŠĆE

Ponedjeljak, 04.01.2016
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 08. prosinca 2015.godine te na web stranici Općine Tovarnik na pismeno testiranje, nakon provjere prist


BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITIKA

Utorak, 22.12.2015
Poštovani sumještani, u ime Općine Tovarnik i u ime općinskog Vijeća Općine Tovarnik, obraćam Vam se u prigodi Božića, božićnih blagdana i nadolazeće Nove godine. Želim svima sretan i blagoslovljen Božić, dobro zdravlje, osobnu sreću, te sretnu i još uspješniju Novu 2016. Načelnica Ruža V. Šijaković


ODLUKA O POSTAVLJANJU I LOKACIJI ZELENIH OTOKA

Utorak, 22.12.2015
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN,br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13) i čl. 48. Statuta Općine Tovarnik ( "Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" br. 04/13 i 14/13 kao i Plana gospodarenja otpadom Općine


OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA / PROČELNICE - POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Utorak, 22.12.2015
Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), a u svezi oglasa za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljenog na