Novosti

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE U OPĆINI TOVARNIK ZA 2016. GODINU

Četvrtak, 11.02.2016
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ broj 26/15) dalje u tekstu Uredba i članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13 i 14/13) Načelnica Općine Tovarnik dana 31. siječnja 2016. godine d o n o s i


OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Utorak, 09.02.2016
Općina Tovarnik dobila je odobrenje od Ministarstva poljoprivrede na PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI za 2016. godinu koji je Općinsko Vijeće usvojilo dana 22.12.2015.


POZIV UDRUGAMA

Petak, 05.02.2016
Pozivaju se sve udruge s područja Općine Tovarnik koje su ostvarile pravo na sufinanciranje programa i projekata u 2015. godini iz proračuna Općine Tovarnik da čim prije, a najkasnije do 15. veljače 2016. godine podnesu izvješća o utrošenim sredstvima za navedene projekte i programe.


OGLAS ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK

Srijeda, 03.02.2016
Na temelju članka 12.,stavka 2. Pravilnika o davanju stanova u vlasništvu Općine Tovarnik u najam (KLASA: 021-05/15-03/36, URBROJ: 2188/12-04-15-1 od 20. listopada 2015. godine) Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik, 1. veljače 2016. godine, objavljuje


„DAN KADA JE TOVARNIK PLAKAO“ 31.siječnja 1998.-2016.

Ponedjeljak, 01.02.2016
U nedjelju 31. siječnja 2016. godine u Tovarniku je, uz nazočnost nekoliko stotina mještana i gostiju, svečano obilježena 18. godišnjica pokopa 72 mještana Tovarnika stradala u Domovinskom ratu, od kojih je 48 ekshumirano iz masovne grobnice.