Novosti

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Srijeda, 25.05.2016
Temeljem članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ), sazivam
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2016. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 6: Program sufinanciranja osiguranja višegodišnjih nasada poljoprivrednicima s područj

Srijeda, 18.05.2016
Temeljem članka 18. i članka 21. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2016. godinu ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/2015 ), načelnica Općine Tovarnik objavljuje