Novosti


ODRŽANI PRVI SASTANCI S POLJOPRIVREDNICIMA

Utorak, 24.04.2018
U Tovarniku je u Vili Tovarnik u subotu 21.4., a u Ilači u Hrvatskom domu u nedjelju 22.4. održan sastanak s poljoprivrednicima vezano za Program raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu države. Sastanci su održani u sklopu priprema za natječaj za državno zemljište koji se planira do kraja godine.


JAVNI POZIV ZA MJERU 6

Petak, 20.04.2018
Obavještavamo sve poduzetnike s područja Općine Tovarnik da je otvoren Javni poziv za Mjeru 6: sufinanciranje reklamiranja i prezentacije proizvoda u sklopu Programa potpore poduzetnicima za 2018. godinu. Detalji Javnog poziva kao i potrebni obrasci su u prilogu.


JAVNI POZIV ZA MJERU 5

Petak, 20.04.2018
MJERA 5: Potpore za novo zapošljavanje i zamozapošljavanje


JAVNNI POZIV ZA MJERU 4

Petak, 20.04.2018
MJERA 4: Potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata i projekata pema Vladi RH