Novosti

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJOŠKOLACA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK KOJI POHAĐAJU OBAVEZNU LJETNU PRAKSU

Petak, 18.07.2014
Temeljem čl.48.st.3.Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br.04/13), Načelnik Općine Tovarnik donosi: ODLUKU O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJOŠKOLACA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK KOJI POHAĐAJU OBAVEZNU LJETNU PRAKSU


ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA SREDNJOŠKOLACA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK

Utorak, 15.07.2014
Temeljem čl.48.st.3.Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br.04/13), Načelnik Općine Tovarnik donosi: ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA SREDNJOŠKOLACA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK


ODLUKA O FINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH KNJIGA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK ZA ŠKOLSKU 2014/2015

Utorak, 15.07.2014
Temeljem čl.48.st.3.Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br.04/13), Načelnik Općine Tovarnik donosi: ODLUKU O FINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH KNJIGA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK ZA ŠKOLSKU 2014/2015


EUROPA ZA GRAĐANE - Punat 2014

Utorak, 08.07.2014
Od 27.06. do 01.07. 2014. Općina Tovarnik bila je u gostima kod Općine Punat, otok Krk. EUROPA ZA GRAĐANE - naziv je projekta koji...


POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Ponedjeljak, 07.07.2014
Na temelju članka 6. stavka 3. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( KLASA: 022-05/14-05/01; URBROJ: 2188/12-03/01-14-1 od 13.1.2014. ) Načelnik Općine Tovarnik d o s t a v lj a