Novosti


18. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Srijeda, 09.03.2016
Temeljem članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ), sazivam


OBAVIJEST

Četvrtak, 03.03.2016
Na temelju odredbe članka 50.stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne Novine, broj 39/2013) i članka 38. stavka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne Novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljujeJAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Ponedjeljak, 29.02.2016
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08 i 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st.1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/