Novosti

USPJEŠNO ODRAĐENA DOBROVOLJNA AKCIJA KUPLJENJA SMEĆA

Četvrtak, 12.03.2015
Nakon sastanka koji je održan u Općini Tovarnik na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatskih cesta, Cestinga, policije, carine i općine, na kojem su doneseni određeni zaključci u svezi rješavanje problematike sigurnog odvijanja prometa i problematike smeća uz Državnu cestu D46, Općina Tovarnik organizirala je akciju dobrovoljnog kupljenja smeća.


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Utorak, 10.03.2015
Na temelju članka 29. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Klasa: 022-05/14-05/01, Urbroj: 2188/12-03/01-14-1 od dana 13. siječnja 2014. godine, te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u postupku bagatelne nabave, evidencijski broj nabave: 01-BAG/2015., a ...


POZIV NA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Ponedjeljak, 09.03.2015
Temeljem čl. 33. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13, 14/13 ) i čl. 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13, 14/13 ) s a z i v a m:


DOBROVOLJNA AKCIJA KUPLJENJA SMEĆA

Ponedjeljak, 09.03.2015
POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE TOVARNIK Većina vas koji se voze cestom Ilača – Tovarnik zna da smo se susreli s velikim problemom smeća koji se neprestano gomila uz cestu i koji se proširio i na veliki broj oranica.


PREDAVANJE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Ponedjeljak, 23.02.2015
Dana 23. veljače 2015. godine, u organizaciji Općine Tovarnik i Poljoprivredne savjetodavne službe, započelo je trodnevno predavanje u sklopu polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida. Predavanju i polaganju ispita odazvao se veliki broj poljoprivrednika...