Novosti

ODLUKA O POSTAVLJANJU I LOKACIJI ZELENIH OTOKA

Utorak, 22.12.2015
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN,br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13) i čl. 48. Statuta Općine Tovarnik ( "Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" br. 04/13 i 14/13 kao i Plana gospodarenja otpadom Općine


OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA / PROČELNICE - POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Utorak, 22.12.2015
Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), a u svezi oglasa za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljenog na


17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Srijeda, 16.12.2015
Temeljem članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ), sazivam


Poziv na radionice za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem

Ponedjeljak, 14.12.2015
Lokalna akcijska grupa Srijem i Modra nit j.d.o.o. u suradnji s Gradom Ilokom, Općinom Lovas i Općinom Tovarnik organiziraju radionicu za izgradu Lokalne razvojne strategije LAG - a Srijem 2014.- 2020. Radionice će se održati u petak 18. prosinca 2015. godine u Lovasu u Regionalnom poslovnom


OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK

Utorak, 08.12.2015
Na temelju odredbe članka 19. stavka 2. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) načelnica Općine Tovarnik raspisuje