Novosti

POZIV NA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Ponedjeljak, 09.03.2015
Temeljem čl. 33. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13, 14/13 ) i čl. 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske- županije br. 4/13, 14/13 ) s a z i v a m:


DOBROVOLJNA AKCIJA KUPLJENJA SMEĆA

Ponedjeljak, 09.03.2015
POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE TOVARNIK Većina vas koji se voze cestom Ilača – Tovarnik zna da smo se susreli s velikim problemom smeća koji se neprestano gomila uz cestu i koji se proširio i na veliki broj oranica.


PREDAVANJE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Ponedjeljak, 23.02.2015
Dana 23. veljače 2015. godine, u organizaciji Općine Tovarnik i Poljoprivredne savjetodavne službe, započelo je trodnevno predavanje u sklopu polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida. Predavanju i polaganju ispita odazvao se veliki broj poljoprivrednika...


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ponedjeljak, 23.02.2015
Temeljem članka 6. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 022-05/14-05/01, URBROJ: 2188/12-03/01-14-1 od 13. siječnja 2014.godine,Općina Tovarnik, u svojstvu Naručitelja, za predmet nabave:izvođenje radova na sanaciji divljeg odlagališta "Pašnjak", pozivamo vas da najkasnije do 06. ožujka 2015. godine do 10:00 sati dostavite ponudu sukladno Pozivu za dostavu ponuda.


IZVJEŠĆE ZA MEDIJE

Ponedjeljak, 09.02.2015
U srijedu 04.02.2015. u vijećnici Općine Tovarnik potpisani su ugovori između Općine Tovarnik i korisnika koji su prošli na natječaju Energetske obnove obiteljskih kuća između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovotosti i Općine Tovarnik.